Nieuws

Nieuws


Warten brûst 15 en 16 september

Wartenster Wetter Wille 15 en 16 september.   Wartenster Wetter Wille bruist dit jaar weer van...

Lees meer
Gehoord en gezien in de Leeuwarder Courant

De "pake en beppe" van de Reuzen van Royal de Luxe die 17, 18 en 19 augustus 2018 naar Leeuwarden komen, stonden...

Lees meer
Warten begjint it nije jier as 'Kultureel Haaddoarp"

Warten prensinteart him op nijjiersdei, as offisjeus 'Kultureel Haaddoarp' fan de gemeente Ljouwert. Dit is in...

Lees meer
Warten barst uit zijn voegen

Palingroken, het schippersmaal, de candlelight vlootschouwen theatervoorstellingen: normaal kunnen we ieder oneven...

Lees meer